Friday, August 8, 2014

Variksenmarja / Häpysanoma


Hardcore punk.
Music, lyrics, artwork and production by Rinta-Perälä.

 https://www.youtube.com/watch?v=k9aZTmzxk60

1. Variksenmarja (Crowberry)
2. Häpysanoma (The Guilty Gospel)

1 comment:

Tero Rinta-Perälä said...

1. Variksenmarja

Henkivaiva
Todenräpäyksessä
Tässä huumaantuneessa

Maisemaseos
Ja sen kotopäivyt
Ja sen sekanielu

Variksenmarja

2. Häpysanoma

Rikkivireiset säikeet
Verenomainen vähämaine
Kireän kirjan kivikansi
Vastaa, eriävä kaikkiäiti

Se on häpysanoma

1. The Crowberry

Soul ailment
In the blink of reality
In this besotted subject

Liquid landscape
And its dwelling daylight
And its tumult throat

The crowberry

2. The Guilty Gospel

Shatter-tuned strands
Bloodlike faint fame
Boulder cover of a closed book
Answer, aberrant allmother

It's the guilty gospel